fotolia_145492380_xs

Mycie i dezynfekcja kurników

Mycie i dezynfekcja kurników

przed wprowadzeniem nowego stada kurcząt do kurnika jest bardzo ważne.
Zabiegi temają na celu zmniejszenie zagrożenia infekcją poprzez redukcję w środowisku licznych drobnoustrojów, poniżej pewnego bezpiecznego poziomu.
Prawidłowo przeprowadzony proces dezynfekcji, można podzielić na cztery zasadnicze etapy:
1.Wyniesienie przenośnego sprzętu z budynku, usunięciu nawozu, ściółki i resztek paszy, oczyszczeniu obiektu z pajęczyn, kurzu i innych zanieczyszczeń.
2. Wyczyszczenie instalacji doprowadzającej wodę pitną. Złogi zalegające w rurach wodociągowych i przewodach doprowadzających wodę do poideł takie jak kamień wodny, glony, grzyby, bakterie. Woda taka może stanowić źródło infekcji oraz przyczyniać się do mniej efektywnego wykorzystania składników witaminowych, mineralnych, leczniczych zawartych w paszy, premiksach i lekach weterynaryjnych.
3. Czyszczanie “na mokro” Polega na nanoszeniu środków myjących w postaci piany lub oprysku na czyszczone powierzchnie a następnie starannym zmyciu strumieniem wody pod ciśnieniem. Stosowanie tzw. mycia pianowego, daje bardzo dobre efekty, przy znacznej oszczędności wody, jak i preparatów myjących. Ważne jest również zachowanie właściwej kolejności nanoszenia piany (od dołu do góry) i jej spłukiwaniu (od góry do dołu i od tyłu do przodu ku wyjściu). Po spłukaniu mytej powierzchni należy pozostawić ją do wyschnięcia.
4. Dezynfekcja zasadnicza stanowi końcowy etap, eliminując wszelkie wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie, glony i wiele innych chorobotwórczych organizmów, stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt. Jest ostatnim etapem mających na celu kompletną degradację zarazków w środowisku w którym będą przebywać zwierzęta. Prawidłowa a przed wszystkim skuteczna dezynfekcja nie jest jednak możliwa bez poprzedzających ją czynności wstępnych. Obiekt uznany za zdezynfekowany powinien być dostępny wyłącznie dla osób związanych z produkcją po spełnieniu przez te osoby stosownych procedur bioasekuracji.

Wyszstkie niezbędne urządzenia do przeprowadzenia powyższych zabiegów w sposób prawidłowy znajdą państwo tutaj NASZE PRODUKTY ►