JAKOŚĆ


Do produkcji naszych urządzeń wykożystujemy materiały i komponenty najwyższej jakości. Gwarantuje to długie i bezawaryjne użytkowanie.


Gwarancja Unidoz


Okres gwarancji na wszystkie dozowniki/pianownice/pompy wynosi 1 ROK.

W przypadku stwierdzenia wady materiału lub nieprawidłowy montaż, dozownik zostanie naprawiony na koszt producenta.

Obowiązkiem użytkownika jest stosowanie się do zaleceń producenta umieszczonych w instrukcji obsługi produktu.
Serwis


Urządzenie które uległo awarii, należy dostarczyć z kopią dowodu zakupu do punktu sprzedaż. Jeżeli urządzenie było kupione przez internet, odbiór urządzenia nastąpi poprzez firmę kurierską.

Procedura przyjęcia dozownika do naprawy:

  • Dozownik/pianownicę/pompę należy bardzo dokładnie wypłukać z preparatu chemicznego .
  • Osuszyć z wody oraz zatkać przewody aby zapobiec zalaniu.
  • Zapakować w karton, w sposób zabezpieczający urządzenie przed uszkodzeniem.
  • Do dozowika należy dołączyć kartę charakterystyki preparatu do którego był używany.
  • W paczce należy umieścić kartę z informacją na jaki adres ma być odesłany dozownik.