fotolia_89912738_xs

Mycie i dezynfekcja chlewni

Dezynfekcję w chlewni

przeprowadzamy w celu zminimalizowania zagrożeń chorobotwórczych świń spowodowanych występowaniem bakterii, wirusów i grzybów.
W wielu gospodarstwach nie docenia się wagi i znaczenia dezynfekcji i często wykonuje się ją niestarannie, sporadycznie lub wcale. Skutkiem takiego postępowania jest spadek odporności zwierząt, obniżenie skuteczności szczepień profilaktycznych i stosowanych leków.
W rezultacie dochodzi do zwiększenia liczby upadków, pogorszenia wyników produkcyjnych, co w konsekwencji skutkuje obniżeniem dochodowości gospodarstwa.

Prawidłowo przeprowadzony proces dezynfekcji, można podzielić na cztery zasadnicze etapy:


1.Wyniesienie przenośnego sprzętu z budynku, usunięciu nawozu, ściółki i resztek paszy, oczyszczeniu obiektu z pajęczyn, kurzu i innych zanieczyszczeń.
2. Wyczyszczenie instalacji doprowadzającej wodę pitną. Złogi zalegające w rurach wodociągowych i przewodach doprowadzających wodę do poideł takie jak kamień wodny, glony, grzyby, bakterie. Woda taka może stanowić źródło infekcji oraz przyczyniać się do mniej efektywnego wykorzystania składników witaminowych, mineralnych, leczniczych zawartych w paszy, premiksach i lekach weterynaryjnych.
3. Czyszczanie “na mokro” Polega na nanoszeniu środków myjących w postaci piany lub oprysku na czyszczone powierzchnie a następnie starannym zmyciu strumieniem wody pod ciśnieniem. Stosowanie tzw. mycia pianowego, daje bardzo dobre efekty, przy znacznej oszczędności wody, jak i preparatów myjących. Ważne jest również zachowanie właściwej kolejności nanoszenia piany (od dołu do góry) i jej spłukiwaniu (od góry do dołu i od tyłu do przodu ku wyjściu). Po spłukaniu mytej powierzchni należy pozostawić ją do wyschnięcia.
4. Dezynfekcja zasadnicza stanowi końcowy etap, eliminując wszelkie wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie, glony i wiele innych chorobotwórczych organizmów, stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt. Jest ostatnim etapem mających na celu kompletną degradację zarazków w środowisku w którym będą przebywać zwierzęta. Prawidłowa a przed wszystkim skuteczna dezynfekcja nie jest jednak możliwa bez poprzedzających ją czynności wstępnych. Obiekt uznany za zdezynfekowany powinien być dostępny wyłącznie dla osób związanych z produkcją po spełnieniu przez te osoby stosownych procedur bioasekuracji. Skuteczność działania środków dezynfekcyjnych w znacznej mierze zależy od temperatury, dlatego szczególnie w miesiącach zimowych należy uwzględnić ten fakt podczas przygotowania i przeprowadzania dezynfekcji. Aby uzyskać dobry efekt dezynfekujący, przy stosowaniu niektórych preparatów, temperatura powierzchni odkażanych musi osiągnąć, co najmniej 15°C. Dotyczy to głównie preparatów zawierających formaldehydy, dlatego też stosując dezynfekcje w mroźne dni lepiej zastąpić je np. kwasami organicznymi. Aby zapobiegać tworzeniu się odporności patogenów na dany preparat zaleca się zamienne ich stosowanie. Zmiany preparatu powinniśmy dokonać najpóźniej po trzeciej dezynfekcji. Ważne jest, aby do dezynfekcji wybierać preparaty, które charakteryzują się szerokim spektrum działania przeciwko patogenom bytującym w chlewni.

Wyszstkie niezbędne urządzenia do przeprowadzenia powyższych zabiegów w sposób prawidłowy znajdą państwo tutaj NASZE PRODUKTY ►