niecka_przejazdowa_dezynfekcyjna

Niecka dezynfekcyjna / Basen dezynfekcyjny

Budowa niecek/basenów dezynfekcyjnych

wypełnionych wodą ze środkiem dezynfekcyjnym jest ekonomicznie znacznie droższa w utrzymaniu niż użytkowanie bramy bioasekuracyjnej bądź niecki automatycznej. Poza kosztami samej budowy niecki/basenu, kolejnym znaczącym kosztem jest użytkowanie, skuteczność bakteriobójcza roztworu dezynfekującego wynosi do 5 dni.
W przypadku gdy mamy projekt niecki dezynfekcyjnej o pojemności 2000l potrzebujemy minimum 10l koncentratu aby uzyskać 0,5% roztwór. Jest to koszt ok 500pln na środek dezynfekujący. Jeśli roztwór nie jest mocno zabrudzony, po ok 5 dniach wystarczy dolać koncentrat środka dezynfekującego. W przypadku dużego zabrudzenia, konieczne jest wypompowanie brudnego roztworu, usunięcie zanieczyszczeń i ponowne napełnienie wodą ze środkiem dezynfekcyjnym.
Zaleca się aby niecki dezynfekcyjne były zadaszone, zapobiegając zbyt szybkiemu utlenianiu się roztworu dezynfekującego oraz zabrudzeniu.
Są to bardzo duże koszty oraz wymaga dużego nakładu pracy, dlatego te rozwiązanie jest coraz rzadziej wybierane.

Wybierając bramę bioasekuracyjną lub nieckę dezynfekcyjną automatyczną o zbliżonych kosztach budowy do zwykłej niecki, użytkownik oszczędza na preparacie dezynfekującym. Brama bioasekuracyjna lub niecka automatyczna uruchamia się w momencie przejazdu pojazdu, opryskując pojazd roztworem roboczym środka dezynfekującego automatycznie wymieszanym w przerwie między przejazdem kolejnego pojazdu.
W przypadku niecki automatycznej na oprysk podwozia samochodu ciężarowego o długości ok 12mb potrzebujemy niecałe 3l roztworu roboczego.
Natomiast brama bioasekuracyjna na pełny oprysk z każdej strony takiego pojazd zużywa ok 7 l.

Łatwo można policzyć, że roztwór roboczy którym musimy zalać stary typ niecki/basenu dezynfekującego wystarczy:
  • przy automatycznej niecce na dezynfekcję ok 650 pojazdów
  • przy bramie bioasekuracyjnej/dezynfekcyjnej na dezynfekcję ok 280 pojazdów

    Podsumowując, przy podobnym koszcie zakupu bramy bioasekuracyjnej bądź niecki dezynfekcyjnej automatycznej do budowy starego typu niecki dezynfekcyjne, w niecały rok na oszczędności zakupu środka dezynfekującego zwraca sie nam koszt zakupu bramy bioasekuracyjnej bądź niecki dezynfekcyjnej automatycznej.
  • Adres URL producenta: www.unidoz.com