farmer_unidoz

Media o nas

Nasze działania zostały docenione oraz opisane przez największy portal Rolniczy w Polsce.


Kontrola i dezynfekcja środków transportu wjeżdżających do kraju wydają się jednym z newralgicznych punktów ochrony przed ASF. Postanowiliśmy sprawdzić, jak zabezpieczone są krajowe przejścia graniczne pod kątem transferu tej choroby.


Artykuł z portalu Farmer:

Drogowe przejścia graniczne wydają się jednymi z newralgicznych miejsc związanych z przenoszeniem afrykańskiego pomoru świń. Z jednej strony twierdzenie to wydaje się dziwić, skoro bowiem po obydwu stronach granicy pomór jest dużym problemem, co zmieni dezynfekcja pojazdów na granicy? Omawiany problem tylko pozornie wydaje się jednak błahy. Pamiętajmy że za pośrednictwem środków transportu choroba może przenosić się w tempie setek kilometrów w ciągu jednego dnia, czyli wielokrotnie szybciej iż dzieje się to za pośrednictwem dzików. Kto wie, czy to że dziś borykamy się z afrykańskim pomorem świń na zachodzie kraju nie wynika właśnie z transferu choroby za pośrednictwem środka transportu? Przyjrzyjmy się zatem szerzej temu jak funkcjonują przejścia graniczne w dobie ASF.


 

W pierwszej kolejności skupmy się na ścianie wschodniej i północnej, których granice stanowią także zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Jak dowiedzieliśmy się w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Dorohusku wszystkie pojazdy przekraczające w tym miejscu granicę polsko-ukraińską przejeżdżają przez maty dezynfekcyjne nasączone roztworem preparatu odkażającego. Ma to za zadanie unieszkodliwienie drobnoustrojów które potencjalnie mogą znajdować się na bieżniku kół. W przypadku pojazdów wyższej kategorii ryzyka – np. transportów zbóż lub soi dezynfekcja jest bardziej dokładna: za pomocą klasycznych opryskiwaczy odkażane jest wnętrze kabiny kierowcy oraz nadkola na których gromadzić się skażone mikrobiologicznie zanieczyszczenia.


 

A jak sytuacja przedstawia się w przypadku zachodnich granic naszego kraju? Tu niestety sytuacja przedstawia się znacznie gorzej. Jak dowiedzieliśmy się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Żarach, ze względu na brak funkcjonowania przejść granicznych, pojazdy przekraczające granicę polsko-niemiecką nie podlegają żadnej dezynfekcji, nie ma mowy nawet o najprostszej dezynfekcji opon pojazdów za pośrednictwem mat czy niecek dezynfekcyjnych. Z jednej strony faktem jest, że na większym odcinku granicy z Niemcami ASF występuje masowo po obu jej stronach. Z drugiej jednak ryzyko jakie nieść ze sobą może transfer choroby za pośrednictwem środku transportu każe zastanowić się nad tym, czy nie warto w tej części kraju również pokusić się o zastosowanie technologii pozwalających na szybką i skuteczną dezynfekcję pojazdów. 


 

Warto pokazać, jak ochrona przejść granicznych funkcjonuje w innych krajach borykających się z problemem afrykańskiego pomoru świń. W pierwszej połowie 2019 r  epidemia afrykańskiego pomoru świń (ASF) bardzo mocno uderzyła w pogłowia trzody chlewnej Bułgarii. Wirus zaatakował bardzo duże fermy przemysłowe. Bułgarska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (BFSA)  podjęła decyzje o zabezpieczeniu także przejść granicznych, aby ograniczyć możliwość przeniesienia patogenów przez samochody przyjeżdżające z dostawami oraz przejeżdżające tranzytem przez Bułgarię.


 

Na bazie wcześniejszych doświadczeń zrezygnowano z rozwiązań takich jak wykorzystanie mat czy niecek dezynfekcyjnych. Nie były one brane pod uwagę gdyż maty nadają się jako rozwiązanie doraźne, nie sprawdzające się w warunkach dużego ruchu pojazdów. Niecki dezynfekujące wymagałyby przebudowy dróg dojazdowych, niwelowania spadków terenu, zabezpieczenia przed wodami opadowymi, znacząco ograniczyłyby możliwość przejazdu pojazdów wielkogabarytowych. Rozwiązanie to zostało odrzucone również ze względu na bardzo duże koszty budowy i późniejsze koszty utrzymania w porównaniu do otrzymywanych efektów dezynfekcji.


 

Biorąc pod uwagę warunki działania przejść granicznych i koszt inwestycji zdecydowano się na zamontowanie bram bioasekuracyjnych dostosowanych do natężenia ruchu pojazdów jakie jest na przejściach granicznych. Dezynfekcja samochodów przy wykorzystaniu bram bioasekuracyjnych jest znacznie skuteczniejsza w porównaniu do mat czy niecek. Brama nanosi środek dezynfekujący praktycznie na cały pojazd,  a  maty i niecki umożliwiają dezynfekcję tylko dolnej części kół. Dezynfekcja przy pomocy bram bioasekuracyjnych jest całkowicie zautomatyzowana i nie wymaga takiego nakładu pracy do bieżącej obsługi jaki byłby wymagany przy zastosowaniu mat czy niecek, do systematycznego uzupełnianie i czyszczenie.

Dostawcą bram bioasekuracyjnych jest Polska firma UNIDOZ. Firma została wybrana jako wykonawca oferujący rozwiązania,  które gwarantowały efektywną dezynfekcję bez ograniczania ruchu samochodów. Indywidualne podejście zespołu projektowego, do przedstawionych wymagań zamawiającego, pozwoliło przygotować projekt posiadający wszystkie wymagane elementy w tym automatyczne składanie bramy przy przejeździe pojazdów ponadgabarytowych. Konstrukcja bramy wykonana jest zgodnie z europejskimi normami  dla instalacji drogowych.