bram_bioasekuracyna_unidoz_nabr_wnioskw_arimr

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze

Refundacja części poniesionych i udokumentowanych kosztów w wysokości do 80% na Bramę Bioasekuracyjną UnidozARiMR nabór wniosków 5 listopada 2018 r. do 4 grudnia 2018 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie

W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc przyznaje się:


rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń i planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:

Zakresu udzielanej pomocy obejmuje: urządzenia do dezynfekcji takie jak brama bioasekuracyjna, kurtyna, tunel lub wykonanie inwestycji umożliwiającej utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemające bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.
 • ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub
 • utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub
  • zakup urządzeń do dezynfekcji, lub
  • przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach

  Kto może ubiegać się o wsparcie

  W ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia, w zakresie ogłoszonego naboru, pomoc przyznaje się: Rolnikowi, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń i planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:
  Źródło: http://www.arimr.gov.pl

  Zapraszamy do zapoznania się z produktem. BRAMA BIOASEKURACYJNA►