mycie_i_dezynfekcja_kuchni

Higiena w restauracji

Mycie kuchni restauracyjnej

Utrzymywanie czystości miejsc do przygotowywania żywności jest podstawą zachowania jakiści i bezpieczeństwa przygotowywanych wyrobów.

Proces mycia i dezynfekcji kuchni składa się z kilku etapów:
  1. Płukanie wstępne.
  2. Mycie właściwe.
  3. Płukanie.
  4. Dezynfekcja.
Codzienne procesy mycia i dezynfekcji obejumją:
  Mycie i dezynfekcja natryskowa blatów i stołów roboczych.
  Mycie i dezynfekcja drobnego sprzętu kuchennego.
Okresowe procesy mycia i dezynfekcji:
  Panowe mycie i dezynfekcja ścian.
  Natryskowe mycie i dezynfekcja urządzeń chłodniczych.


System mycia i dezynfekcji kuchni NASZE PRODUKTY ►