brudna_mata_do_dezynfekcji_web_582136085

Czy Bioasekuracja poprawia wydajność rolników?

Czy Bioasekuracja poprawia wydajność rolników?

 

Choroby na fermach drobiu i trzody chlewnej wywoływane są przez wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki i pasożyty. Mogą dostać się do gospodarstwa poprzez bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami i zdrowymi zwierzętami lub pośrednio przez ludzi, odzież, pojazdy, sprzęt, szkodniki, gryzonie, skażoną paszę i wodę itp.

Choroby wiążą się z dużymi kosztami; średni wskaźnik śmiertelności zwierząt wzrasta, a następnie w gospodarstwie występują niskie wyniki produkcyjne. Infekcje u zwierząt gospodarskich powodują zmniejszoną wylęgowość (mniej jaj), powolne tempo wzrostu (mniejsza liczba zwierząt) i słabą jakość produktu (obniżona wartość rynkowa).

Rolnicy ponoszą poważne straty finansowe podczas epidemii w wyniku śmiertelności, kosztów leczenia, kosztów odkażania i niskiej wydajności. Trzy rzeczy do rozważenia i uniknięcia takich problemów to bioasekuracja, protokoły szczepień i leki zapobiegawcze. Pamiętaj, że zapobieganie jest zawsze tańsze niż leczenie.

Czym jest wydajność w gospodarstwie rolnym?

Najprościej mówiąc, wydajność rolnika to rentowność przedsiębiorstwa, różnica między nakładami finansowymi a wynikami, na które wpływają czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Rolnik będzie miał dobre wyniki, jeśli będzie w stanie utrzymać swoją działalność w ruchu, regularnie płacić pracownikom i wierzycielom, zapewnić dobrą jakość produktów i zwiększyć wydajność gospodarstwa.

Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy praca w gospodarstwie przebiega stabilnie, bez żadnych przeszkód i niepowodzeń. Zdecydowanie największymi niepowodzeniami są niska produktywność i wysoka śmiertelność, które są bezpośrednio związane z różnymi chorobami.

W jaki sposób bioasekuracja poprawia wydajność w gospodarstwie rolnym?

Ogólnym celem środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwie hodowlanym jest zminimalizowanie ryzyka związanego z chorobami zakaźnymi. Osiąga się to poprzez tworzenie barier fizycznych, czasowych i proceduralnych.

Bariery fizyczne odnoszą się do ogrodzenia i odległości między obiektami, a bariery czasowe to czas, jaki upływa między wizytami z jednego obiektu do drugiego. Najważniejsze są bariery proceduralne, w których personel i goście muszą umyć ręce i buty, a pojazdy wjeżdżające na teren gospodarstwa muszą zostać zdezynfekowane.

Właściwe bezpieczeństwo biologiczne zapobiega wybuchom chorób, a tym samym związanym z nimi stratom finansowym. Jeśli w ciągu kilku poprzednich miesięcy rolnik nie miał żadnego przypadku infekcji w gospodarstwie, śmiertelność spada do minimum. Zdrowe zwierzęta to produkt o dobrej jakości I wartości rynkowej.

To tylko jedna część równania wydajności rolnika. Radzenie sobie z epidemiami na farmach pochłania czas i nerwy. Ilekroć tak się stanie, rolnik będzie potrzebował długiego okresu pełnego stresu, aby przywrócić farmę do normy, jeśli to możliwe, oczywiście.

W XXI wieku do poprawnego przestrzegania bioasekuracji oraz do podniesienia wydajności ważne jest używanie odpowiednich narzędzi takich jak urządzenia do mycia i dezynfekcji butów a także dezynfekcji podjazdów jak Brama dezynfekcyjna.

Dlatego dobre wdrożenie bioasekuracji daje spokój. Jeśli wiesz, że gospodarstwo jest zabezpieczone przed chorobą, możesz zwrócić uwagę na poprawę wydajności, konkurencyjności na rynku i ogólnie pracować nad wzrostem gospodarstwa, poprawiając w ten sposób ogólną wydajność.

Przepisy mówiące o bioasekuracji biologicznego wymagają, aby personel w gospodarstwie hodowlanym przeszedł proces szkolenia i nauczył się, jak unikać przenoszenia chorób i odpowiednio reagować, jeśli wydarzy się coś złego. Podczas epidemii liczy się czas. Przeszkoleni pracownicy będą dokładnie wiedzieć, kiedy i jak zareagować, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby, która może jeszcze bardziej zaszkodzić wydajności gospodarstwa.